مرور برچسب

اسنک

چوب شور متفاوت و خوشمزه

شکلات تخته ای سفید را به روش بن ماری آب و بعد چند قطره رنگ خوراکی به آن اضافه کرده و بعد از مخلوط شدن، چوب شورها تا وسط به مواد شکلاتی آغشته و روی آن را با دانه های رنگی و پاستیل به عنوان دکور غذا تزیین میکنیم.